โอกาสในการลงทุน

ที่ดินตั้งอยู่ห่างจากหน้ าหาด 280 เมตร

มาสร้างบ้านในฝันของคุณ หรือร่วมลงทุนในที่ดินกับเรา

  • ที่ดินตั้งอยู่ที่หาดแหลมแม่พิมพ์ ซึ่งจัดเป็นจุด หมายท่องเที่ยงแห่งใหม่ที่กำ ลังเติบโตอย่างต่อ เนื่อง
  • ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯเพียง 2 ชั ่วโมง ครึ่ง และจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียง ไม่ถึง 2 ชั ่วโมง และยังเป็นหนึ่งในจังหวัด ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดระยองมีโครงการ พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
  • ่งปลูกสร้างบนที่ดินนี้ สามารถตอบสนอง ความต้องการลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติ
  • คุ้มค่าการลงทุนเป็นอย่างมาก เราเสนอขาย ที่ดินในราคาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจาก อยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
  • นี้เป็นพื้นที่ที่กำ ลังเติบโต ส่งผลให้ ปริมาณที่ดินที่ยังว่างอยู่ลดน้ อยลงเรื่อยๆ
  • คอนเซปของเราคือการเปิดโอกาสให้คุณได้ ลงทุนเป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อการปลูกสร้างบ้าน เพื่อการอยู่อาศัย บนทำ เลที่ยอดเยี่ยม ราย ล้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างแบบวิลล่า

ภาพถ่ายในพื้นที่ที่อยู่อาศัยสถานที่จริง

Call to Action Thai


ข่าวสารและโปรโมชั่น

สามวิธีการรับโปรโมชั่นพิเศษ, โปรโมชั่นที่ไม่แพ้ใครและข่าวล่าสุดของโครงการของเรา