แผนที่โครงการ / ทางเข้าโครงการ

ที่ตั้งโครงการ: หาดแม่พิมพ์ อำ เภอแกลง จังหวัดระยอง / 12.653962, 101.612249

ที่ดินมาพร้อมกับโครงการพื้นฐานครบถ้วน
 • ที่ดินถมแล้ว พร้อมการเตรียมและปรับหน้ าดิน
 • ถนนเข้าสู่โครงการ และถนนภายในโครงการ
 • กั้นรั้วรอบโครงการ
 • ทางเข้า ประตูทางเข้า และป้ อมยาม
 • ระบบระบายน้ำ สำ หรับพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ส่วนกลาง
 • ระบบระบายนำ ้สำ หรับที่ดินแต่ละแปลง
 • ระบบน้ำ และสุขาภิบาล
 • ระบบไฟฟ้ าและหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า
 • ระบบไฟถนน และไฟถนน
 • เชื่อมต่อมิเตอร์น้ำ
 • เชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า
 • ที่ทิ้งขยะมูลฝอย
 • พื้นที่สีเขียวสำ หรับพักผ่อนขนาดใหญ่
 • สระว่ายนา

สระว่ายน้ำ อินดิโก้ และพื้นที่สวนสาธารณะ

Call to Action Thai


ข่าวสารและโปรโมชั่น

สามวิธีการรับโปรโมชั่นพิเศษ, โปรโมชั่นที่ไม่แพ้ใครและข่าวล่าสุดของโครงการของเรา