การลงทุนในโครงการ Indigo Project

เรายังได้นำ เสนอโอกาสสำ หรับการลงทุนเฉพาะที่ดินอีกด้วย เพื่อการขายต่อในอนาคตอันนำมาซึ่งกำ ไรให้กับคุณ

ที่ดินที่เพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคและการเตรียมการที่ครบครัน ให้คุณสามารถเลือกลงทุนในที่ดินของ เราเพื่อประโยชน์ในการขายต่อ เพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในรูปแบบมาตรฐานโดยผู้รับเหมาที่เราแนะนำ ให้ หรือเพื่อปลูกบ้านในอนาคตโดยผู้รับเหมาของคุณเอง ก็สามารถเป็นไปได้โดยไม่สิ้นสุด ที่ตั้งของหมู่บ้านแบบวิลล่าเพื่อการอยู่อาศัยแห่งนี้ เป็นสวรรค์ซึ่งกำ ลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในพื้นที่หาดแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง.

เราขอต้อนรับคุณเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุน ในที่ดินของเรา เอกสารชุดนี้นำ เสนอข้อมูลที่สำ คัญเกี่ยวกับการลงทุนในที่ดินในประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการการลงทุนที่ดินในเป็นเรื่องง่ายสำ หรับคุณ

เราได้เลือกพื้นที่ทำ เลทองแห่งนี้มาเพื่อการพัฒนา และได้จัดสรรออกเป็นแปลงในขนาดที่เหมาะสมสำ หรับสิ่งปลูกสร้าง ตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอที่ดินแปลงเหล่านี้ให้กับบุคคลทั ่วไป

ที่ดินของเราพร้อมสำ หรับการปลูกสร้าง เรามีแบบบ้านมาตรฐานให้คุณได้เลือก นอกจากนั้นคุณยัง สามารถออกแบบเองโดยสถาปนิก และสร้างบ้านในฝันของคุณ

Call to Action Thai


ข่าวสารและโปรโมชั่น

สามวิธีการรับโปรโมชั่นพิเศษ, โปรโมชั่นที่ไม่แพ้ใครและข่าวล่าสุดของโครงการของเรา