แผนที่ รายละเอียด และข้อมูลจำ เพาะของที่ดิน

ดาวน์โหลด PDF

โครงการบ้านในประเทศไทยที่มีกฏระเบียบในลักษณะชุมชน โดยมีการควบคุมมาตรฐานและกฏระเบียบของโครงสร้าง ความกว้างของถนน การระบายน้ำ ระบบน้ำ และไฟฟ้ า และอื่นๆ รวมเรียกว่า “หมู่บ้าน” และแปลงที่ดินวิลล่าที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านลักษณะนี้ ได้รับสิทธิในการเชื่อมต่อระบบน้ำ และไฟฟ้ าระบบระบายน้ำ และถนนเข้าสู่หมู่บ้านจากสาธารณูปโภคส่วนกลาง.

นชุมชนหมู่บ้านซึ่งมีใบอนุญาตหมู่บ้าน แปลงที่ดินวิลล่าทั้งหมดจะมีโฉนดที่ดินโดยเฉพาะของแปลงนั้นๆ สัญญาในการใช้ไฟฟ้ าจะขึ้นตรงกับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค และสัญญาการใช้น้ำ ขึ้นตรงกับการประปาส่วนภูมิภาค

ที่ดินทั้งหมดอยู่ในระหว่างการดำ เนินการพัฒนา และค่าใช้จ่ายสำ หรับโครงสร้างพื้นฐานในโครงการชุมชนวิลล่าได้รับการประกันด้วยแบงค์การันตี ซึ่งถูกควบคุมด้วยกฏหมายของประเทศไทย มีความเป็นไปได้อย่างมากที่คุณจะลงทุนอย่างดีเยี่ยมในที่ดินในประเทศไทย Mae Phim Property มีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้คุณเลือกลงทุนอย่างถูกต้องเพื่อสร้างผลกำ ไรผ่านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้ที่ดินเป็นเครื่ องมือในการลงทุน

สระว่ายน้ำ อินดิโก้ และพื้นที่สวนสาธารณะ

Call to Action Thai


ข่าวสารและโปรโมชั่น

สามวิธีการรับโปรโมชั่นพิเศษ, โปรโมชั่นที่ไม่แพ้ใครและข่าวล่าสุดของโครงการของเรา