Indigo Beach Residence / ราคา

ดาวน์โหลดตารางราคาเป็น PDF ราคาและรายละเอียดสามารถมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Currency Converter Calculate live currency and foreign exchange rates. No legal rights can be reserved based on the converter tool below.

แผนที่โครงการ / ทางเข้าโครงการ

ที่ตั้งโครงการ: หาดแม่พิมพ์ อำ เภอแกลง จังหวัดระยอง / 12.653962, 101.612249 ที่ดินมาพร้อมกับโครงการพื้นฐานครบถ้วน ที่ดินถมแล้ว พร้อมการเตรียมและปรับหน้ าดิน ถนนเข้าสู่โครงการ และถนนภายในโครงการ กั้นรั้วรอบโครงการ ทางเข้า ประตูทางเข้า และป้ อมยาม ระบบระบายน้ำ สำ หรับพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ส่วนกลาง ระบบระบายนำ ้สำ หรับที่ดินแต่ละแปลง ระบบน้ำ และสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้ าและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบไฟถนน และไฟถนน เชื่อมต่อมิเตอร์น้ำ เชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า ที่ทิ้งขยะมูลฝอย พื้นที่สีเขียวสำ หรับพักผ่อนขนาดใหญ่ สระว่ายนา สระว่ายน้ำ อินดิโก้ และพื้นที่สวนสาธารณะ

แผนที่ รายละเอียด และข้อมูลจำ เพาะของที่ดิน

ดาวน์โหลด PDF โครงการบ้านในประเทศไทยที่มีกฏระเบียบในลักษณะชุมชน โดยมีการควบคุมมาตรฐานและกฏระเบียบของโครงสร้าง ความกว้างของถนน การระบายน้ำ ระบบน้ำ และไฟฟ้ า และอื่นๆ รวมเรียกว่า “หมู่บ้าน” และแปลงที่ดินวิลล่าที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านลักษณะนี้ ได้รับสิทธิในการเชื่อมต่อระบบน้ำ และไฟฟ้ าระบบระบายน้ำ และถนนเข้าสู่หมู่บ้านจากสาธารณูปโภคส่วนกลาง. นชุมชนหมู่บ้านซึ่งมีใบอนุญาตหมู่บ้าน แปลงที่ดินวิลล่าทั้งหมดจะมีโฉนดที่ดินโดยเฉพาะของแปลงนั้นๆ สัญญาในการใช้ไฟฟ้ าจะขึ้นตรงกับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค และสัญญาการใช้น้ำ ขึ้นตรงกับการประปาส่วนภูมิภาค ที่ดินทั้งหมดอยู่ในระหว่างการดำ เนินการพัฒนา และค่าใช้จ่ายสำ หรับโครงสร้างพื้นฐานในโครงการชุมชนวิลล่าได้รับการประกันด้วยแบงค์การันตี ซึ่งถูกควบคุมด้วยกฏหมายของประเทศไทย มีความเป็นไปได้อย่างมากที่คุณจะลงทุนอย่างดีเยี่ยมในที่ดินในประเทศไทย Mae Phim Property มีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้คุณเลือกลงทุนอย่างถูกต้องเพื่อสร้างผลกำ ไรผ่านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้ที่ดินเป็นเครื่ องมือในการลงทุน สระว่ายน้ำ อินดิโก้ และพื้นที่สวนสาธารณะ

การลงทุนในโครงการ Indigo Project

เรายังได้นำ เสนอโอกาสสำ หรับการลงทุนเฉพาะที่ดินอีกด้วย เพื่อการขายต่อในอนาคตอันนำมาซึ่งกำ ไรให้กับคุณ ที่ดินที่เพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคและการเตรียมการที่ครบครัน ให้คุณสามารถเลือกลงทุนในที่ดินของ เราเพื่อประโยชน์ในการขายต่อ เพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในรูปแบบมาตรฐานโดยผู้รับเหมาที่เราแนะนำ ให้ หรือเพื่อปลูกบ้านในอนาคตโดยผู้รับเหมาของคุณเอง ก็สามารถเป็นไปได้โดยไม่สิ้นสุด ที่ตั้งของหมู่บ้านแบบวิลล่าเพื่อการอยู่อาศัยแห่งนี้ เป็นสวรรค์ซึ่งกำ ลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในพื้นที่หาดแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง. เราขอต้อนรับคุณเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุน ในที่ดินของเรา เอกสารชุดนี้นำ เสนอข้อมูลที่สำ คัญเกี่ยวกับการลงทุนในที่ดินในประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการการลงทุนที่ดินในเป็นเรื่องง่ายสำ หรับคุณ เราได้เลือกพื้นที่ทำ เลทองแห่งนี้มาเพื่อการพัฒนา และได้จัดสรรออกเป็นแปลงในขนาดที่เหมาะสมสำ หรับสิ่งปลูกสร้าง ตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอที่ดินแปลงเหล่านี้ให้กับบุคคลทั ่วไป ที่ดินของเราพร้อมสำ หรับการปลูกสร้าง เรามีแบบบ้านมาตรฐานให้คุณได้เลือก นอกจากนั้นคุณยัง สามารถออกแบบเองโดยสถาปนิก และสร้างบ้านในฝันของคุณ

โอกาสในการลงทุน

ที่ดินตั้งอยู่ห่างจากหน้ าหาด 280 เมตร มาสร้างบ้านในฝันของคุณ หรือร่วมลงทุนในที่ดินกับเรา ที่ดินตั้งอยู่ที่หาดแหลมแม่พิมพ์ ซึ่งจัดเป็นจุด หมายท่องเที่ยงแห่งใหม่ที่กำ ลังเติบโตอย่างต่อ เนื่อง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯเพียง 2 ชั ่วโมง ครึ่ง และจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียง ไม่ถึง 2 ชั ่วโมง และยังเป็นหนึ่งในจังหวัด ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดระยองมีโครงการ พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ่งปลูกสร้างบนที่ดินนี้ สามารถตอบสนอง ความต้องการลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติ คุ้มค่าการลงทุนเป็นอย่างมาก เราเสนอขาย ที่ดินในราคาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจาก อยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว นี้เป็นพื้นที่ที่กำ ลังเติบโต ส่งผลให้ ปริมาณที่ดินที่ยังว่างอยู่ลดน้ อยลงเรื่อยๆ คอนเซปของเราคือการเปิดโอกาสให้คุณได้ ลงทุนเป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อการปลูกสร้างบ้าน เพื่อการอยู่อาศัย บนทำ เลที่ยอดเยี่ยม ราย ล้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างแบบวิลล่า ภาพถ่ายในพื้นที่ที่อยู่อาศัยสถานที่จริง

อย่างแบบบ้านสำ หรับก่อสร้าง

อินดิโก้ โมเดิล ขนาดเริ่มต้น 124 ตารางเมตร ถึง 140 ตารางเมตร มีให้เลือก ขนาด 2 ห้องนอนและ 3 ห้องนอน ราคาเริ่มต้น 2,298,000 Baht หมายเหตุ: ราคางานก่อสร้างไม่รวมสระว่ายน้ำ ห้องครัว เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ สวน/ทางเดิน/งานถนน และ/หรืองานพิเศษอื่นๆ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ต้องการออกแบบวิลล่าในฝันของคุณเองใช่ไหม ถ้านั ่นคือสิ่ง ที่คุณต้องการ เราก็สามารถแนะนำ ผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือให้ กับคุณได้ ซึ่งจะสามารถช่วยคุณในการออกแบบบ้าน ขอใบ อนุญาตก่อสร้าง และก่อสร้างบ้านให้กับคุณ เพื่อให้คุณสบายใจ ได้ตลอด กระบวนการ รวมถึงการออกแบบเพิ่มเติมทางสถาปัตยกรรม ต่างๆ ตามคำ ที่คุณต้องการ – ราคาที่ดินแสดงในรายการราคา แยกต่างหาก สระว่ายน้ำ อินดิโก้ และพื้นที่สวนสาธารณะ

โครงการ Indigo Beach Residence

Mae Phim Property มีความภูมิใจนำ เสนอขายที่ดินสำ หรับปลูกสร้างหมู่บ้าน หรือวิลล่า บนที่ดินทำ เลทองของหาดแหลมแม่พิมพ์. ที่ดินพร้อมสำ หรับการปลูกสร้าง มีถนน น้ำ ไฟฟ้า ดูแลความ ปลอดภัยพร้อมสาธารณูปโภคครบครัน อย่างแบบบ้านสำ หรับก่อสร้าง Prices from: 2,298,000 Baht